BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, April 18, 2010

cOntoh rAncangan pengajAran Harian tAdika..'

APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJARAN
(PPEA 1106)
SEMESTA 2 2009/2010


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TADIKA

Mata Pelajaran : Bahasa Inggeris
Umur : 6 Tahun
Aras Kognitif : Sederhana
Tarikh : 05/04/2010 (Isnin)
Masa : 9.00 – 9.50 Pagi ( 50 Minit)
Tempat : Tadika Murni
Bilangan Pelajar : 20 orang
Tajuk : Transportation
Objektif : Di akhir pengajaran pelajar dapat :
1. Mengenalpasti jenis-jenis kenderaan di darat, laut dan udara.
2. Mengetahui ciri-ciri dan fungsi setiap kenderaan.
3. Menulis dan mengeja nama kenderaan dengan betul.

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mengetahui konsep asas tentang jenis-jenis
kenderaan,huruf dan suku kata.

Nilai murni : Meningkatkan pengetahuan tentang kenderaan yang berada di sekeliling.

Bahan bantu mengajar :
1. Paparan video
2. Kad manila
3. Gambar-gambar kenderaan
4. Model kenderaan palsu
5. Papan hitam
6. Computer
7. projektor

Analisis tugasan :
1. Guru menyediakan satu paparan video mengenai pelbagai jenis kenderaan.
2. Guru menyediakan 10 soalan
3. Guru menyediakan 10 gambaran imej kenderaan.
4. Guru menyediakan lembaran kerja yang mempunyai peringkat kesukaran yang
berbeza.
5. Guru perlu membeli model kenderaan palsu seperti kereta ( secara maujud).

0 comments: