BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, April 22, 2010

Sunday, April 18, 2010

Pengenalan..'
PPEA 1106 (APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJARAN)
NAMA PENSYARAH : DR CHIN HAI LENG
TAJUK : BLOG
NAMA :RAUDAH BINTI SARIP
NAMA AHLI TUGASAN BERKUMPULAN : NURUL HIDAYAH BINTI SALLEH

cOntoh rAncangan pengajAran Harian tAdika..'

APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJARAN
(PPEA 1106)
SEMESTA 2 2009/2010


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TADIKA

Mata Pelajaran : Bahasa Inggeris
Umur : 6 Tahun
Aras Kognitif : Sederhana
Tarikh : 05/04/2010 (Isnin)
Masa : 9.00 – 9.50 Pagi ( 50 Minit)
Tempat : Tadika Murni
Bilangan Pelajar : 20 orang
Tajuk : Transportation
Objektif : Di akhir pengajaran pelajar dapat :
1. Mengenalpasti jenis-jenis kenderaan di darat, laut dan udara.
2. Mengetahui ciri-ciri dan fungsi setiap kenderaan.
3. Menulis dan mengeja nama kenderaan dengan betul.

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mengetahui konsep asas tentang jenis-jenis
kenderaan,huruf dan suku kata.

Nilai murni : Meningkatkan pengetahuan tentang kenderaan yang berada di sekeliling.

Bahan bantu mengajar :
1. Paparan video
2. Kad manila
3. Gambar-gambar kenderaan
4. Model kenderaan palsu
5. Papan hitam
6. Computer
7. projektor

Analisis tugasan :
1. Guru menyediakan satu paparan video mengenai pelbagai jenis kenderaan.
2. Guru menyediakan 10 soalan
3. Guru menyediakan 10 gambaran imej kenderaan.
4. Guru menyediakan lembaran kerja yang mempunyai peringkat kesukaran yang
berbeza.
5. Guru perlu membeli model kenderaan palsu seperti kereta ( secara maujud).

Dr. & ahli2 kelas Teknologi yang BeST!!!!

PublishEr..''.....

Untuk membuat website, saya telah menggunakan micRosoft oFfice pUblisher..'terdapat pelbagai jenis publication, antaranya seperti bisnes kad, e-mail, kad ucapan, kelendar dan pelbagai lagi yang menarik...'selepas itu saya memilih design photoScope' walaupun terdapat banyak lagi design yan menarik.. kemudian, web pun boleh direka. untuk menjadikan websites saya nampak menarik, saya memasukkan link gambar/jenis-jenis kenderaan, video, produk yang berkaitan, pengenalan kepada kenderaan, animasi dan pelbagai lagi. Diharapkan, website yang saya dan rakan sekumpulan dapat menarik perhatian pengunjung yang melawati web kami!!!! ..

PoSter.'


Ini merupakan poster yang saya dan rakan kumpulan hasilkan..' poster perlulah menarik, kurang maklumat namun padat dan tepat terhadap apa yang ingin disampaikan..' bewarna-warni dan mempunyai gambar yang boleh menarik orang ramai terutamanya kanak-kanak...'..

Saturday, April 17, 2010

photoScape..'

Ini merupakan gambar-gambar yang terhasil daripada penggunaan PhotoScape.. Gambar akan jadi lebih cantik & menarik...'